Garnet mesh 20-40

Garnet mesh 20/40 được sử dụng cho xử lý bề mặt tạo độ nhám cao trong bảo trì nhà máy hóa chất, nhà máy điện và thiết bị chế biến, đường ống, bình chịu áp lực, vỏ tàu, két dằn và sàn bệ ngoài khơi,hiệu quả loại bỏ ăn mòn khó khăn Còn ứng dụng trong khử muối khí và xử lý nước thải, các nhà máy công nghiệp và các tòa nhà thương mại
Gọi để biết giá